• Frisoplan
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Actueel

Thuisbasis Uniformberoepen Leeuwarden klaar voor gebruik

10 maanden geleden. 

Op dinsdag 14 februari, klokslag half 8, werd de eerste paal voor de nieuwbouw door Friso Bouwgroep geheid. Amper 12 uur nadat de gemeenteraad unaniem instemde met het verlenen van de vergunning. Inmiddels brandt de binnenverlichting, is de vloerbedekking gelegd en is de lift geplaatst. Friso Bouwgroep werkte samen met onder andere opdrachtgever ROC Friese Poort, Wind Architecten Adviseurs en Pranger-Rosier met man en macht aan de nieuwbouw voor de opleiding Uniformberoepen in Leeuwarden. Afgelopen donderdag 5 oktober vond de officiële oplevering plaats. Na de herfstvakantie zullen studenten en docenten hun officiële intrek nemen in hun nieuwe thuisbasis.

Grootste circulaire opleidingslocatie Noord - Nederland

De nieuwbouw biedt onderdak aan de grootste locatie in Noord-Nederland voor opleidingen Uniformberoepen waar defensie, politie, handhaving en particuliere beveiliging onder vallen. Een duurzame onderwijslocatie, voorzien van de modernste faciliteiten en grotendeels circulair gebouwd. Studenten beschikken over eersteklas eigentijdse trainingsfaciliteiten in en om het gebouw. In het gebouw zijn onder andere een sportzaal, fitnessruimte, power gym, dojo en praktijkkamers voor simulatie te vinden. Ook komt er een speciaal oefenterrein om buiten te sporten. Theorie- en computerlokalen worden in de school gecombineerd. Studenten gebruiken laptops waardoor ze flexibeler gebruik kunnen maken van het gebouw. De school zit bovendien vlakbij sportpark het Kalverdijkje waar studenten kunnen fietsen en hardlopen. Incidenteel kunnen daar ook faciliteiten als het zwembad en het klimcentrum worden gebruikt.

Uniek gebouw in zeven maanden

Volgens Jaap van Bruggen, hoofd facilitair beleid, was de investering in nieuwbouw nodig om de studenten van de Uniformberoepen in één gebouw te kunnen huisvesten. "Eerst kregen de studenten versnipperd les op verschillende locaties. Met het nieuwe gebouw willen we een ontmoetingsplek creëren die leren en samenwerken stimuleert."

"Korte bouwvergaderingen van maximaal een uur en alles conform afspraak zonder problemen"

Vanaf de start start bouw in februari is er door iedereen heel hard gewerkt om dit project te realiseren. En nu zeven maanden later staat er een bijzonder uniek gebouw, geheel volgens planning, waar we super trots op zijn. Vooral te danken aan de korte bouwvergaderingen van maximaal een uur. Gewoon omdat alles conform afspraak is verlopen en er zich geen problemen voordeden, aldus Jaap van Bruggen.

Door de korte bouwtijd moest alles gesmeerd lopen, vertelt Harry Kingma, hoofduitvoerder van Friso Bouwgroep. "Er vonden veel bewerkingen gelijktijdig plaats. We moesten daardoor alert zijn en fouten zien te voorkomen. Want één fout kan al snel voor vertraging op meerdere fronten zorgen. "Lean" plannen en goed communiceren met onze onderaannemers en nevenaannemer (de installateur) waren daarbij een must."

"Bimmen is geen toverwoord. Alles valt of staat met goede communicatie en niets is vanzelfsprekend"

Daarnaast hebben we heel veel profijt gehad van het Bouw Installatie Model (BIM), waarbij het bouwproces van te voren al visueel gebouwd kon worden, licht Radboud Poortvliet, Projectleider Friso Bouwgroep toe. "Echter, ‘Bimmen’ is geen toverwoord. Alles valt of staat met goede communicatie binnen het projectteam. Niets is vanzelfsprekend. Miscommunicatie is de grootste oorzaak van faalkosten. Wij bimmen om fouten/clashes vooraf op te sporen en alle disciplines op elkaar af te stemmen zodat de montage op de bouw vlekkeloos verloopt volgens planning. En dat is hier gelukt! En daar kunnen we met z’n allen erg trots op zijn."

Energieneutraal & Circulair

Naast een vlekkeloos bouwproces is het nieuwe gebouw ook 100% energieneutraal en grotendeels circulair gebouwd. Jaap: "Als ROC Friese Poort willen we duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Dat zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en we willen een voorbeeld zijn voor onze studenten".

Met circulair bouwen wordt de milieubelasting verminderd. Alle materialen kunnen hergebruikt worden. In een gebouwpaspoort is bijgehouden waar het materiaal vandaan komt, waar het voor gebruikt werd en waarvoor het na een eventuele sloop nog gebruikt kan worden, voegt Jaap toe. "Dit is allemaal te lezen op de website www.wijbouwencirculair.frl. Nog geen ander schoolgebouw is zo gebouwd. Het gebouw wordt 100% gevoed met energie die we zelf opwekken. Dat doen we met zonnepanelen op het gebouw. Alles in het gebouw werkt daarom ook op elektriciteit."

Open huis

Op 8 december wordt het gebouw opengesteld voor publiek en is iedereen welkom het gebouw van buiten en van binnen te bekijken. 7 december vindt de officiële opening plaats voor genodigden.


Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project of het gebouwpaspoort neem je een kijkje op www.wijbouwencirculair.frl. Hieronder vind je alle nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief - 1 (april 2017)

Nieuwsbrief - 2 (juni 2017) 

Nieuwsbrief - 3 (september 2017)