• Frisoplan
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Actueel

Beleef De Proefkolonie Frederiksoord

11 maanden geleden. 

In 2018 leverde Jurriëns Noord B.V. de verbouw van het casco van het Huis van Weldadigheid op. Daarna volgde fase 2 waarin de inrichting onder handen genomen werd. Ook die werd onlangs afgerond, zodat het museum klaar is voor een mooie toekomst.

Sociaal experiment

In 1818 richtte Generaal Johannes van den Bosch, met steun van Koning Willem I de eerste proefkolonie Frederiksoord op. Een sociaal experiment, waarbij hij ervan uitging dat het mogelijk was de armoede te bestrijden. Hij verplaatste arme gezinnen ('Paupers") uit onder andere Amsterdam naar de veenkoloniën in Drenthe. Een groot stuk onontgonnen Nederland lag klaar om omgetoverd te worden in vruchtbare grond. Zo zouden de arme gezinnen geld verdienen en Nederland weer voedsel. Dit experiment groeide uit tot verschillende koloniedorpen, met zo'n 500 boederijtjes, maar mislukte uiteindelijk. Toch werd door Van den Bosch de basis gelegd voor de verzorgingsstaat waar we nog steeds in leven. "Dit verhaal moet verteld blijven," zegt museumdirecteur Peter Sluiter. Daarom werd in Frederiksoord, in het Huis van Weldadigheid museum De Proefkolonie gerealiseerd. Jurriëns Noord nam de eerste fase van de verbouw voor haar rekening.

 

 

Efficiënt gebruik maken van bestaand gebouw

Bij de verbouw van het twintig jaar oude gebouw was Douwe Huizing, kwartiermaker van het Huis van Weldadigheid, betrokken. “Toen we het gebouw kochten was het somber en donker. Tijdens de verbouw stond één vraag centraal, die was hoe wij zo efficiënt mogelijk gebruik konden maken van de bestaande gebouwen en een licht open karakter konden creëren. Diverse indelingen passeerden de revu. Uiteindelijk kozen we ervoor om twee paviljoens in tact te laten en een derde, die waar het restaurant gesitueerd is, uit te breiden. Zo is het restaurant ruimer geworden en, door het grote terras aan de wegkant, ook aantrekkelijk voor voorbijgangers die even wat willen eten of drinken."
 
 
 

Interactief museum

Naast het restaurant bestaat het gebouw uit drie museumruimtes waarin op een interactieve manier het verhaal van de kolonisten verteld wordt. De bezoeker maakt in de eerste zaal kennis met vijf kolonistengezinnen die rond 1818 in de proefkolonie aankwamen. In de tweede zaal wordt een film over deze gezinnen getoond. Zo kan de bezoeker zien hoe de kolonisten leefden en wat het plan van generaal Van den Bosch inhield. In de laatste zaal gaan bezoekers zelf aan de gang en kunnen ze ervaren hoe het leven in de kolonie er aantoe ging. 
 
 
 
 
De verbouw van het gebouw dat volledig in houtskeletbouw is opgetrokken, verliep vlot. Huizing: "Juist omdat we in het voortraject welbewuste keuzes hebben gemaakt, kon dit mooie eindresultaat neergezet worden. We zijn erg blij met het museum. Mocht ik het opnieuw doen, dan zou ik zeker weer op deze manier doen.” 
 

 

 
Het complete interview met directeur Peter Sluiter en kwartiermaker Douwe Huizing lees je in het Friso Nijs dat in juli 2019 verschijnt.
 
Meer informatie over een bezoek aan het museum: www.deproefkolonie.nl