• Frisoplan
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Actueel

Social Return en uitmuntende luchtdichtheid zorgen voor geslaagd woningbouwproject in Harlingen

11 maanden geleden. 

In opdracht van De Bouwvereniging, de woningcorporatie uit Harlingen heeft Friso Bouwgroep de nieuwbouw van 110 woningen in het zogenoemde Plan Zuid onlangs definitief afgerond. Mede door een uitmuntende luchtdichtheid en een geslaagd Social Return traject is dit nieuwbouwproject klaar voor toekomst.

Stedelijke inpassing vormt een geheel

In mei werden de eerste sleutels van de appartementen van Plan Zuid fase 2 te Harlingen overhandigd aan de nieuwe huurders. Inmiddels is het plan volledig bewoond. Het nieuwe plan aan de zuidzijde van Harlingen, ontworpen door Alynia Architecten, bestaat uit 60 grondgebonden woningen en 50 appartementen. Het twee-laagse appartementencomplex heeft door zijn ligging nabij de snelweg een geluidswerende functie voor de 60 woningen aan de andere zijde van het complex. De ingetogen architectuur van zowel de appartementen als de woningen sluit aan op de omringende woonwijken. Daarnaast zijn de kleuren van het metselwerk aangepast op de bebouwing in de wijk. Zo vormt het plan één geheel met de rest van het zuidelijke deel van de stad.

______

Naast de 110 woningen realiseerde Friso al eerder 38 levensloopbestendige en nul-op-de-meter-woningen in de Oosterparkwijk. Beide projecten zijn samen met Alynia Architecten uit Harlingen, Invent Advies uit Beilen, Ingenieursbureau Meijer en Joustra uit Heerenveen en Otte installaties uit Sneek in een Design & Build traject ontwikkeld.

______


Fotografie: Dorens van der Werf

Uitmuntend luchtdicht

De woningen kregen een energiezuinig karakter, zo zijn er extra veel zonnepanelen geplaatst en zijn de woningen alleen nog maar voorzien van gas om de woningen mee te verwarmen. Tevens blijkt uit onderzoek van Thermodicht, expert in luchtdichtheidsmetingen, dat de woningen een uitmuntende luchtdichte schil hebben. De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geeft aan hoe energie-efficiënt een nieuw gebouw is. Hoe luchtdichter het gebouw is, des te lager de energieprestatiecoëfficiënt wordt. Op dit moment geldt, op grond van het Bouwbesluit, een EPC voor nieuwe woningen van 0,4. Marten van der Wier, hoofduitvoerder van Friso: ‘Tijdens de aanbestedingsfase heeft Friso o.a. een infiltratie waarde (Qv10) van 0,300 dm3/s/m2 aangeboden. Uit de metingen door Thermodicht, expert in luchtdichtheidsmetingen, is gebleken dat de woningen hier ruim onder zitten. Dit is een geweldig resultaat, en daar mogen we trots op zijn’.

‘Bij de bouw van de woningen hebben we gebruik gemaakt van geprefabriceerde casco’s. In de fabriek van Houkesloot Prefab in Leeuwarden is de complete schil geprefabriceerd. De details en afdichtingen zijn in het werk gestort. Hierdoor is een naadloze afdichting ontstaan dat vervolgens een ontzettend luchtdichte woning oplevert. Op de bouwplaats hebben wij ook veel aandacht gehad voor de details en het in elkaar zetten van de elementen. Mede hierdoor hebben wij met dank aan het gehele bouwteam deze prestatie kunnen leveren.’ vertelt Van der Wier.


Fotografie: Piet Douma 

Social Return on Investment een doel op zich

Naast dat dit project een duurzaam karakter heeft, heeft Friso Bouwgroep samen met De Bouwvereniging en Bureau PMO zich tijdens het project ingezet voor Social Return on Investment (SROI). Samen is gekeken naar de mogelijkheden om plaatsingen te realiseren voor werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook wel SROI genoemd. Het doel was om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – en bij voorkeur uit de omgeving - te betrekken bij het project. Indien noodzakelijk werden opleidingen ingezet zodat de kandidaten konden werken aan hun eigen ontwikkeling, om van daaruit te komen tot duurzaam, betaald werk. Dit verhoogt voor hen de kans op zelfstandigheid, onafhankelijkheid en een eigen inkomen. Via de gemeente en het UWV heeft Bureau PMO, namens Friso, vacatures voor dit specifieke werk kenbaar gemaakt. Dit heeft geresulteerd in 2 arbeidscontracten en een HBO stagiaire. Ook DKG Keukenfabriek en Otte Installatiebedrijf hebben uiteindelijk meer dan 10 leerlingen kunnen inzetten.

Tijdens het bouwproject is getracht het SROI traject in alle facetten van de bouw te realiseren. Waarbij Friso zich ten doel heeft gesteld 2% van de aanneemsom in te zetten voor SROI. Het totale eindresultaat van de SROI is  resulteerde uiteindelijke in 3,55% van de aanneemsom. Friso is dan ook zeer tevreden over het eindresultaat. En kijkt terug op een succesvol SROI project met een win-win-win-situatie voor de SROI kandidaten, De Bouwvereniging, haar huurders, Friso Bouwgroep en partners.