• Frisoplan
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Actueel

Van opleidingsgebouw tot eigentijdse onderwijsomgeving

8 maanden geleden. 

De renovatie van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling is nagenoeg klaar. Op 17 oktober jl. overhandigde Friso Bouwgroep de sleutel aan opdrachtgever NHL Stenden Hogeschool. Deze week namen de studenten hun ‘nieuwe school’ in gebruik. Lees meer >>>

Klaar voor de toekomst

In opdracht van Stichting NHL Leeuwarden is Friso Bouwgroep sinds juli 2018 voortvarend aan de slag gegaan met de zogenoemde revitalisering. Het toonaangevende opleidingsgebouw is veranderd in een eigentijdse onderwijsomgeving die klaar is voor de toekomst. De werkzaamheden voor de revitalisering bestonden uit de verbouw van het bestaande hoofdgebouw en het Maritiem Simulator Training Centrum (MSTC). Beide gebouwen hebben een nieuwe en functionelere indeling gekregen. In het hoofdgebouw zijn meer studie- en overlegplekken en het trainingscentrum heeft een extra verdieping met ruimte voor meer simulatoren. Gedurende de ingreep, die slechts een jaar heeft geduurd, was het belangrijk dat het trainingscentrum gebruikt kon worden door zowel eigen als externe studenten.

Op 17 oktober vond de officiële oplevering plaatst. Met de renovatie kan het MIWB zijn excellente positie in de Keuzegids hbo behouden en versterken

Naast de nieuwe indeling zijn de gevels en daken voorzien van nieuwe kozijnen en isolatie. Uiteraard is er rekening gehouden met het behouden van de huidige uitstraling van de school. Tussen beide gebouwen is een nieuwe verbinding gerealiseerd met trappenhuis en liftinstallatie. Ook zijn alle installaties nagenoeg geheel vernieuwd worden, daarbij is een nieuw systeem voor warmteterugwinning ingebouwd.

Op de foto van v.l.n.r. Henk Dedden (algemeen directeur Friso Bouwgroep), Max Merkx (lid College van Bestuur NHL Stenden), Marc Nuijten (senior  projectmanager NHL Stenden) Gerrit van Leunen (Locatiedirecteur MIWB) en Mathijs Rutten (Directeur Facility Management NHL Stenden).

Aanvullende werkzaamheden

Na de herfstvakantie is Friso gestart met een kleine verbouwing in het zogenoemde Nautisch Kwartier (restaurant). Een deel van het bestaande gebouw wordt gesloopt. De verwachting is dat begin januari 2020 de werkzaamheden volledig zijn afgerond. Waarna de officiële opening kan plaatsvinden.